Adroddiad cynhwysfawr sydd yn cynnwys data Ionawr i Medi 2019 o’r prif arolygon twristiaeth.