Neidio i'r prif gynnwy

Rebecca Evans, Minister for Social Services and Public Health, has today (Friday 24 March) announced appointments to the Advisory Panel on Substance Misuse.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mawrth 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Richard Ives sydd wedi cael ei benodi'n Gadeirydd y Panel am gyfnod dros dro o dri mis rhwng 1 Mawrth 2017 a 31 Mai 2017 ac mae'r Athro Simon Moore wedi cael ei ailbenodi fel aelod o 24 Mawrth 2017 hyd at 23 Mawrth 2020.

Corff cynghori arbenigol annibynnol a noddir gan Lywodraeth Cymru yw'r Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau a sefydlwyd o dan bwerau gweithredol Gweinidogion Cymru.  

Gwaith y Panel yw cynghori ar fesurau i atal neu leihau'r camddefnydd o sylweddau, a'r niwed yn sgil hynny i iechyd a chymdeithas. Mae hefyd yn gyfrifol am adolygu'r ffordd y mae Strategaeth Llywodraeth Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau yn cael ei rhoi ar waith.

Bydd y Panel yn cynnwys dim llai nag wyth aelod a dim mwy na deuddeg, gyda phob un yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru.

Nid yw Aelodau na Chadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau yn cael eu talu, ond maen nhw'n cael hawlio costau teithio a chynhaliaeth rhesymol.  Mae'r ymrwymiad amser hyd at 10 diwrnod y flwyddyn.

Dywedodd Rebecca Evans:

“Ry'n ni wedi ymrwymo i fynd i'r afael â’r problemau sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru, a lleihau’r niwed sy’n digwydd o ganlyniad i hynny.  Rwy'n falch bod Richard Ives wedi cytuno i dderbyn y cynnig i fod yn Gadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau dros y cyfnod dros dro hwn a bod yr Athro Simon Moore wedi cytuno i gael ei ailbenodi. Rwy'n hyderus y bydd eu harbenigedd yn parhau i fod yn amhrisiadwy."