Gall unrhyw un wneud cais am benodiad cyhoeddus.

Chwiliwch am benodiadau cyhoeddus yng Nghymru.

Aelodau pwyllgorau sy'n arwain gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac yn gwneud penderfyniadau mewn perthynas â hwy sy'n cael eu recriwtio drwy benodiadau cyhoeddus.

Dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru – gyda phobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.

Os ydych chi o gefndir grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol ac os hoffech gael rhybuddion ynglŷn â chyfleoedd i gael penodiad cyhoeddus cofrestrwch ar Fanc Talent Llywodraeth Cymru.