Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Gall unrhyw un wneud cais am benodiad cyhoeddus.

Chwiliwch am benodiadau cyhoeddus yng Nghymru.

Aelodau pwyllgorau sy'n arwain gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac yn gwneud penderfyniadau mewn perthynas â hwy sy'n cael eu recriwtio drwy benodiadau cyhoeddus.

Dylai aelodau byrddau cyrff cyhoeddus adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru – gyda phobl o bob cefndir – i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.

Os ydych chi o gefndir grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol ac os hoffech gael rhybuddion ynglŷn â chyfleoedd i gael penodiad cyhoeddus cofrestrwch ar Fanc Talent Llywodraeth Cymru.