Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Rydym yn ceisio barn ar y cyfraddau datgyfalafu sydd i'w mabwysiadu ar gyfer ailbrisio ardrethi annomestig yng Nghymru yn 2023.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
16 Mehefin 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r gyfradd datgyfalafu yn ffigur canrannol a ddefnyddir i drosi gwerth cyfalaf eiddo yn werth rhent blynyddol. 

Rydym yn ymgynghori ar:

  • a ddylid rhagnodi'r cyfraddau datgyfalafu mewn deddfwriaeth
  • faint o gyfraddau y dylid eu rhagnodi
  • sut y dylid cyfrifo'r gyfradd neu'r cyfraddau
  • y dull o bennu cyfraddau datgyfalafu yn y dyfodol.

Gwybodaeth ychwanegol

 

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 16 Mehefin 2021, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Polisi Ardrethi Annomestig
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ