Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau PCAC a datganiad yn ymwneud â chyhoeddi penderfyniadau yn ystod y cyfnod cyn-etholiadau.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Rhagfyr 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Bydd etholiadau Llywodraeth Leol yn cael eu cynnal ar 5 Mai 2022 a bydd y cyfnod cyn-etholiadau yn dechrau ar 14 Ebrill.  Yn y cyfnod cyn yr etholiadau, mae PCAC yn dra ymwybodol o sicrhau na ellir tybio bod penderfyniadau Arolygydd am gynigion sydd wedi codi sensitifrwydd neu ddiddordeb penodol mewn ardal wedi dylanwadu ar yr etholiad neu wedi’u defnyddio gan unrhyw gorff â buddiant i ennill mantais etholiadol. 

Yn unol â hynny, ni fyddwn yn cyhoeddi penderfyniadau tebyg nes bydd canlyniadau’r etholiadau wedi’u cyhoeddi.  Bydd pob penderfyniad ynghylch p’un a ddylid dal penderfyniad Arolygydd yn ôl yn cael ei wneud gan uwch reolwyr yn ôl amgylchiadau’r achos.  Byddwn yn sicrhau bod unrhyw benderfyniad sy’n cael ei ohirio am y rhesymau uchod yn cael ei gyhoeddi’n brydlon ar ôl i ganlyniadau’r etholiadau gael eu cyhoeddi.

Yn dilyn ein diweddariad blaenorol, rydym yn cydweithio â rhanddeiliaid i’n galluogi i ailgydio mewn digwyddiadau wyneb-yn-wyneb neu ddigwyddiadau cyfunol, lle yr ystyrir bod y rhain yn angenrheidiol.  Rydym yn cydnabod y bu digwyddiadau rhithiol yn llwyddiannus a byddwn yn parhau i’w defnyddio, lle y bo’n briodol.

Mae ôl-groniad o apeliadau newydd yn aros i gael eu dilysu a’u dechrau o hyd.  Rydym wedi cymryd camau bach i leihau’r ôl-groniad ac rydym yn parhau i ddefnyddio ein hadnoddau lle mae eu hangen fwyaf.  Byddem yn gofyn i chi aros tan 12 wythnos ar ôl cael cydnabyddiaeth gychwynnol cyn cysylltu â ni, os ydych yn holi am apêl. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i alluogi apeliadau a sylwadau i gael eu cyflwyno drwy’r Porth.  Rydym yn gobeithio gallu cyflwyno’r gwasanaeth hwn cyn bo hir.  Yn y cyfamser, dylech barhau i anfon apeliadau a chyflwyniadau eraill drwy’r e-bost at pedw.casework@gov.wales 

Rydym yn gwneud popeth y gallwn i wella’r amseroedd ymdrin ag apeliadau.  Diolch i chi am barhau i fod yn amyneddgar.