Neidio i'r prif gynnwy

Mae fersiwn wedi'i diweddaru o'r pecyn cymorth ar gael ar GwerthwchiGymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyn i'r DU adael yr UE ar 31 Ionawr 2020, darparodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth asesu risg contractau, y gallai awdurdodau contractio Cymru ei ddefnyddio i helpu i gynllunio ar gyfer senario posibl ymadael â’r UE heb gytundeb.

Mae fersiwn wedi'i diweddaru o'r pecyn cymorth ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi). Gall awdurdodau contractio ddefnyddio hyn i'w helpu i nodi unrhyw risgiau yn y gadwyn gyflenwi newydd neu wahanol ar ddiwedd y cyfnod Pontio ar 31 Rhagfyr 2020.