Neidio i'r prif gynnwy
Paul McGuinness

Paul McGuinness yw Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Paul yn weithiwr proffesiynol cyllid gydag 20 mlynedd o brofiad yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Ymunodd â’r Arolygiaeth Gynllunio o’r Weinyddiaeth Amddiffyn, lle bu’n Gyfarwyddwr Rhaglen Trawsnewid Cyllid ar gyfer gweithlu cyllid y Weinyddiaeth Amddiffyn, a oedd yn cynnwys 3,000 o weithwyr. 

Cyn hynny, bu Paul yn Ddirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Chynllunio, gyda Grŵp Cydymffurfiaeth Cwsmeriaid Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Dechreuodd Paul ei yrfa gyda PwC, a bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd yn darparu cyngor ariannol i Lywodraeth Leol ar gynlluniau tai, datblygu ac adfywio.