Neidio i'r prif gynnwy

Dylai’r rheini sydd eisoes yn defnyddio pàs parcio neu sy’n bwriadu gwneud hynny wirio gyda’u hawdurdod lleol perthnasol i weld a oes unrhyw drefniadau eraill yn cael eu rhoi ar waith.

Dod o hyd i’ch awdurdod lleol

Roedd y cynllun hwn yn caniatáu i’r rheini a oedd ar ddyletswydd fel aelod o staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol neu wirfoddolwr y GIG gael parcio yn ddi-dâl mewn meysydd parcio oddi ar y stryd sy’n eiddo i’r awdurdod lleol ac ar y stryd yn ystod y cyfnod ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Noder, wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, y bydd y cynllun yn cael ei ddirwyn i ben erbyn 21 Mehefin 2021.