Paratoi Cymru i ymadael â'r UE

Paratoi Cymru i ymadael â'r UE

Mae Llywodraeth y DU wedi methu cael cefnogaeth Senedd y DU i'w chytundeb arfaethedig i ymadael â'r UE. O ganlyniad, mae'r UE wedi gohirio’r dyddiad ymadael arfaethedig i 31 Hydref 2019, ond gallai'r DU ymadael yn gynharach pe bai Aelodau Seneddol yn cymeradwyo cytundeb ymadael.

Mae'r perygl y bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb ddiwedd mis Hydref bellach yn real iawn, a byddai effaith hyn ar Gymru yn drychinebus.

Fel llywodraeth gyfrifol, rydym yn paratoi ar gyfer ymadael â'r UE gyda a heb gytundeb, gan gymryd camau i ddiogelu buddiannau Cymru a'i phobl.

Mae'r wefan hon yn cynnwys cyngor i ddinasyddion, sefydliadau a sectorau ar draws Cymru am y camau sydd angen eu cymryd i baratoi ar gyfer ymadael â'r UE, ac fe fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Mae’r Cynllun gweithredu ymadael heb gytundeb hwn yn amlinellu barn Llywodraeth Cymru ynglŷn â goblygiadau posibl Brexit heb gytundeb. Mae’n esbonio’r camau sydd wedi’u cymryd i leihau eu heffaith cyn belled ag y bo modd.