Paratoi Cymru i ymadael â'r UE

Paratoi Cymru i ymadael â'r UE

Mae'r DU a'r UE wedi cytuno ar estyniad pellach i'r DU adael yr UE. Bydd y DU yn awr yn ymadael â’r UE ar 31 Ionawr 2020, ond gallai ymadael yn gynharach pe bai DU a EU yn cymeradwyo cytundeb ymadael.

Fel llywodraeth gyfrifol, rydym yn paratoi ar gyfer ymadael â'r UE gyda a heb gytundeb, gan gymryd camau i ddiogelu buddiannau Cymru a'i phobl.

Mae'r wefan hon yn cynnwys cyngor i ddinasyddion, sefydliadau a sectorau ar draws Cymru am y camau sydd angen eu cymryd i baratoi ar gyfer ymadael â'r UE, ac fe fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Mae’r Cynllun gweithredu ymadael heb gytundeb hwn yn amlinellu barn Llywodraeth Cymru ynglŷn â goblygiadau posibl Brexit heb gytundeb. Mae’n esbonio’r camau sydd wedi’u cymryd i leihau eu heffaith cyn belled ag y bo modd.