Neidio i'r prif gynnwy
Trafnidiaeth

Yn yr adran hon

Ymweld ag Ewrop
Porthladdoedd
Gwasanaethau awyr

Yn dilyn cadarnhau’r Cytundeb Ymadael, bydd cyfnod pontio hyd at 31 Rhagfyr ac yn ystod y cyfnod hwnnw, nid oes unrhyw newidiadau sylweddol i’w disgwyl. Wrth i delerau ein hymadawiad â’r UE ddod yn gliriach, byddwn yn darparu’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf yn syth pan fydd ar gael.

Rydym yn cymryd pob cam cymesur i warchod integriti ein system drafnidiaeth er mwyn sicrhau ei bod yn dal i weithredu’n llwyddiannus yn ystod y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit

Mae'n bosibl y bydd rheolau pasbort, teithio gyda'ch anifail anwes, a rheolau am yrru yn Ewrop yn newid ar ôl Brexit. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am deithio yn Ewrop: Ymweld ag Ewrop o 1 Ionawr 2021 ar GOV.UK

Porthladdoedd

Oherwydd y trefniant pontio yn y Cytundeb Ymadael, nid oes disgwyl y bydd gwiriadau ychwanegol mewn porthladdoedd tan 1 Ionawr 2021.
Fodd bynnag, wrth i wybodaeth ychwanegol ddod i’r amlwg, mae’n bosibl y bydd newidiadau i brosesau ar y ffin yn angenrheidiol yn 2021. Os a phan mai dyma fydd yr achos, byddwn yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y rheini sy’n defnyddio porthladdoedd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gweithredwyr porthladdoedd, gweithredwyr fferïau, awdurdodau lleol, Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid eraill dros y misoedd diwethaf i sicrhau bod y newidiadau yn amharu cyn lleied â phosibl ar y porthladdoedd a chymunedau lleol. Byddwn yn parhau i gwrdd a gweithio’n agos gyda nhw i fonitro effaith debygol y penderfyniadau a gymerir o fewn y cyfnod pontio a thu hwnt.

Gwasanaethau awyr

Ni fydd unrhyw newidiadau i deithiau hedfan rhwng y DU ac Ewrop o 31 Ionawr ymlaen. Caiff unrhyw ofynion newydd eu cadarnhau wrth i delerau ymadawiad y DU â’r UE gael eu llunio’n derfynol. Os ydych yn bwriadu hedfan i gyrchfan yn Ewrop, gwiriwch y cyngor diweddaraf cyn teithio i sicrhau eich bod wedi paratoi’n ddigonol. Ewch i:

Ymweld ag Ewrop o 1 Ionawr 2021 ar GOV.UK
Pontio ar GOV.UK

Nesaf: diogelu data >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon