Neidio i'r prif gynnwy
Pysgodfeydd a masnach

Yn yr adran hon

Pysgota
Adnoddau llesiant

Bydd y cyfnod pontio yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Mae hyn yn golygu y bydd pethau yn newid i’r diwydiant pysgodfeydd yng Nghymru o fis Ionawr 2021.

Tan hynny bydd y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn parhau’n berthnasol i ddiwydiant pysgota Cymru ac ni fydd unrhyw newid o ran allforion.

Mae trafodaethau'n digwydd i bennu mynediad at gyfleoedd pysgota ar ôl diwedd y cyfnod trosglwyddo. Rydym yn cymryd rhan weithredol yn y trafodaethau hynny i sicrhau bargen dda i Gymru.

Yn 2019, ysgrifennom at lynges Cymru i roi gwybod i’r rheini sy’n bwriadu allforio eu dalfa fod angen iddynt gofrestru fel busnes bwyd.

Mae angen i swyddog Awdurdod Lleol archwilio’r cwch cyn 31 Rhagfyr 2020 i’r masnachu barhau. Mae canllawiau ar allforio i’w gweld yn Import fish from the EU from 1 January 2021 ar GOV.UK.

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau dilynwch ni ar Twitter.

Rhagor o wybodaeth

Y sector pysgodfeydd ac yn paratoi ar gyfer newidiadau o 1 Ionawr 2021 (Saesneg yn unig) ar GOV.UK
Gwybodaeth i gynhyrchwyr bwyd a diod ar busnescymru.llyw.cymru
Rhoi rhybudd ymlaen llaw i lanio pysgod yn yr UE ar GOV.UK
Gwneud datganiad cyn glanio pysgod mewn porthladd yn yr UE ar GOV.UK
Tystysgrifau dalfeydd ar gyfer mewnforio ac allforio pysgod i wledydd y tu allan i’r UE ar GOV.UK
Mewnforio pysgod o'r UE o 1 Ionawr 2021 ar GOV.UK

Cymorth llesiant

Mae'n bwysig bod pawb yn gofalu am eu llesiant personol. Mae'r sefydliadau hyn yn cefnogi'r sector pysgodfeydd:

Mae'r Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol yn llinell gymorth benodol ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru.

Maent yn cynnig cymorth i wrando yn gyfrinachol a chefnogaeth emosiynol.

Ffôn: 0800 132 737
Tecstio: 'help' i 81066
Ewch i: callhelpline.org.uk

Mae'r Fisherman's Mission yn rhoi cymorth brys a gofal ymarferol i bysgotwyr a'u teuluoedd. Gall gynnig grantiau brys i bobl mewn angen, a mynediad at lunwyr grantiau eraill.

Ffôn: 01489 566910.
Ewch i: fishermensmission.org.uk

Mae gan y Genhadaeth ddau swyddog porthladdoedd y gellir cysylltu â hwy i dderbyn cymorth a chefnogaeth:

Yr Uwcharolygydd Christine King ar 07827 965241
E-bost: Swales@fishermensmission.org.uk 

Yr Uwcharolygydd Jane Devereux ar 07825 688730
E-bost: nwales@fishermensmission.org.uk

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth a chyngor ar faterion sy'n ymwneud â llesiant. Ar gael i bobl ledled Cymru, mae ganddynt fanylion cyswllt ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau lleol allai helpu gyda materion llesiant.

Ewch i: dewis.wales

Cysylltwch â'r Samariaid unrhyw bryd 24 awr y dydd am ddim ar 116 123

Nesaf: cydlyniant cymunedol >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon