Neidio i'r prif gynnwy
Y cyfnod pontio

Mae'r Deyrnas Unedig wedi ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Byddwn nawr yn dechrau ar gyfnod pontio (a elwir weithiau yn gyfnod gweithredu) tan 31 Rhagfyr 2020 wrth i'r DU a'r UE negodi'r berthynas rhyngddynt yn y dyfodol. Tan 31 Rhagfyr 2020, ni fydd y ffordd y mae'r DU yn masnachu gyda'r UE na gweddill y byd yn newid. 

Mae’r cyfnod pontio hwn yn hanfodol bwysig i Gymru. Bydd yn pennu sail ein masnach yn y dyfodol, a’n perthynas ehangach â’r UE, am ddegawdau i ddod. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gymryd camau i amddiffyn a diogelu buddiannau Cymru yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn darparu gwybodaeth ar gyfer dinasyddion a busnesau Cymru drwy'r wefan benodol hon, lle byddwn yn parhau i roi'r cyngor diweddaraf i wneud yn siŵr eich bod chi, eich teuluoedd a'ch busnesau yn barod am unrhyw newidiadau a fydd yn effeithio arnoch. 

Rhagor o wybodaeth

Ymweld ag Ewrop 
Cymorth i fusnesau
Meddyginiaethau a chyflenwadau meddygol

Nesaf: Pobl anabl >

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon