Neidio i'r prif gynnwy
Diogelu data

Pwysigrwydd diogelu eich data

Os yw eich sefydliad yn derbyn ac yn trosglwyddo data personol i/o sefydliadau dramor, gan gynnwys yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), sy'n cynnwys yr UE, neu'n gweithredu yn yr AEE, darllenwch y diweddariadau isod.

Derbyn data personol o’r UE/AEE a thrydydd gwledydd sydd â phenderfyniadau digonolrwydd yr UE

Mae'r UE bellach wedi mabwysiadu 'penderfyniadau digonolrwydd' yn ffurfiol ar gyfer y DU. Mae'r rhain yn caniatáu i ddata personol barhau i lifo’n rhydd o'r UE/AEE i'r DU.

Mae pob un o'r 12 o drydydd gwledydd y bernir eu bod yn ddigonol gan yr UE yn cynnal llifau data personol yn ddigyfyngiad gyda'r DU.

Hyd yma, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cydnabod bod y canlynol yn darparu gwarchodaeth ddigonol:

 • Andorra
 • yr Ariannin
 • Canada (sefydliadau masnachol)
 • Ynysoedd Ffaröe
 • Guernsey
 • Israel
 • Ynys Manaw
 • Japan
 • Jersey
 • Seland Newydd
 • y Swistir
 • Uruguay

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Llifau data personol o’r DU

Nid oes unrhyw newidiadau i'r ffordd yr ydych yn anfon data personol i'r UE/AEE, Gibraltar a gwledydd eraill yr ystyrir eu bod yn ddigonol gan yr UE.

Ar gyfer trosglwyddiadau data rhyngwladol o'r DU i awdurdodaethau eraill, mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Diogelu data a GDPR

Nodir cyfundrefn diogelu data'r DU yn Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR y DU) a Deddf Diogelu Data 2018. Y Comisiynydd Gwybodaeth yw’r awdurdod goruchwylio annibynnol ar ddiogelu data yn y DU.

Nesaf: y cyfnod pontio >