Neidio i'r prif gynnwy
Cronfeydd strwythurol yr UE

O dan delerau’r Cytundeb Ymadael, bydd y DU yn parhau i gyfranogi yn rhaglenni’r UE a ariennir drwy Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2014-2020.

Mae hyn yn cynnwys yr holl Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd: Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Gymdeithasol Ewrop, rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop.

Does dim newid yn y trefniadau presennol ar gyfer buddiolwyr prosiectau cyfredol a ariennir gan yr UE. Mae hyn yn wir am bob agwedd ar reoli prosiectau gan gynnwys cyflwyno a thalu hawliadau, gwiriadau dilysu ac, yn bwysig, cadw cofnodion perthnasol.

Hefyd, gall sefydliadau yng Nghymru barhau i ymgeisio am gyllid newydd o dan raglenni presennol yr UE.

Rhagor o wybodaeth

Brexit a phrosiectau a ariennir gan yr UE

Nesaf: trafnidiaeth >