Cronfeydd strwythurol yr UE

Os bydd y Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb na chyfnod pontio, ni fyddai unrhyw newid i'r trefniadau presennol ar gyfer buddiolwyr prosiectau a ariennir gan yr UE ar hyn o bryd.

Mae hyn yn berthnasol i bob agwedd ar reoli'r prosiectau gan gynnwys cyflwyno a thalu hawliadau, gwiriadau dilysu, a chadw cofnodion perthnasol, sy'n elfen bwysig iawn.

Rhagor o wybodaeth

Brexit heb gytundeb a phrosiectau a ariennir gan yr UE