Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r DU wedi gadael

Mae Llywodraeth y DU a’r UE yn awr wedi dod i gytundeb ar eu perthynas. Fel llywodraeth gyfrifol, rydym wedi paratoi ar gyfer ymadawiad y DU â’r UE, gan gymryd camau i ddiogelu buddiannau Cymru a’i phobl.

O 1 Ionawr 2021 bydd newidiadau’n digwydd a fydd yn effeithio ar bob un ohonom – o’r ffordd yr ydym yn trafod busnes i’r ffordd rydym yn teithio. Bydd y wefan yn parhau i gynnwys cyngor ac yn eich cyfeirio at wybodaeth gyfredol er mwyn eich helpu chi, eich teuluoedd a’ch busnesau i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn.

Bydd angen i ddinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog - gweler Dinasyddion yr UE – rydym ni am i chi aros yng Nghymru.