Neidio i'r prif gynnwy
Paratoi Cymru i ymadael â'r UE

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y mwyafrif o reolau a threfniadau masnachu presennol yr UE yn parhau yn eu lle, heb unrhyw newidiadau arwyddocaol yn y rhan fwyaf o feysydd. Bydd y rheolau presennol o ran masnachu gyda'r UE yn parhau, yn yr un modd â'r hawl i deithio heb fisâu i wledydd eraill yr UE.

Bydd angen i ddinasyddion o'r UE sy'n byw yn y DU wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog -  Dinasyddion yr UE - rydym ni am i chi aros yng Nghymru.

Fel llywodraeth gyfrifol, rydym wedi paratoi ar gyfer ymadael â'r UE, gan gymryd camau i ddiogelu buddiannau Cymru a'i phobl.

Mae'r wefan hon yn cynnwys cyngor i ddinasyddion, sefydliadau a sectorau ar draws Cymru am y camau sydd angen eu cymryd mewn perthynas â Brexit, ac fe fydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon