Neidio i'r prif gynnwy

Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am ein gwaith diweddaraf i baratoi ar gyfer y posibilrwydd y gallai Brexit ddigwydd heb gytundeb.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r UE wedi rhoi estyniad i'r DU o chwe mis ar gyfer Brexit, sydd hyd at 31 Hydref. Os llwyddir i ddod i gytundeb gan y Senedd a'r UE cyn y dyddiad cau newydd, gallai'r DU adael yn gynt.

Os na lwyddir i ddod i gytundeb erbyn 31 Hydref, mae'n bosibl o hyd y bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb. Yn dibynnu ar weithgarwch yn San Steffan dros y misoedd nesaf, mae hefyd yn bosibl y gallai dyddiad gadael y DU gael ei ohirio eto. Felly, rydym yn parhau i baratoi ar gyfer pob canlyniad posibl.

Rydym yn defnyddio'r amser ychwanegol a roddir gan yr estyniad i adolygu ein paratoadau a sicrhau eu bod mor gadarn â phosibl.

Cyn diwedd mis Mawrth gwnaethom gysylltu â phrif gyflenwyr strategol (yn ôl gwariant) y sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn nodi pa mor barod oeddent ar gyfer Brexit. Rydym wedi cael rhywfaint o ymatebion ac rydym wedi bod wrthi y mis hwn yn ceisio cysylltu â chyflenwyr sydd heb ymateb eto. Rydym hefyd wedi rhannu ein canfyddiadau gyda sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Tra bod perygl o adael yr UE heb gytundeb rydym yn gwneud popeth y gallwn i baratoi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio: Caffael.Brexit@llyw.cymru