Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus yn rhoi cyngor ar faterion sy’n effeithio ar ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Cyswllt

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cymorth gweinyddol ar gyfer y Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw geisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgyngoriadau, ymholiadau ynghylch y wefan hon neu gwestiynau mwy cyffredinol ar gyfer y Panel.

Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus
Trafnidiaeth
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

transportplanning@llyw.cymru