Skip to main content
Stephen Mulholland

Mae Stephen Mulholland yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Yn gynnar yn ei yrfa gwasanaethodd Stephen fel Cynghorydd Sir am 8 mlynedd, ac yna treuliodd ddwy flynedd fel Prif Asiant Rhanbarthol ar gyfer plaid wleidyddol.  Ers hynny, mae ei ffocws wedi bod ar y lefel gymunedol, gan gynnwys rheoli Cyfrifiad 2011 o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Ef oedd Rheolwr Rhanbarthol y RSPCA yng Nghymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr am 13 mlynedd ac yna treuliodd 5 mlynedd fel Cyfarwyddwr Cymru a'r Gororau gyda'r Asiantaeth Safonau Bwyd, yn diogelu iechyd y cyhoedd a lles anifeiliaid trwy reoleiddio'r diwydiant cig.

Rhannu’r dudalen hon