Saz Willey

Mae Saz Willey yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Ganwyd Saz yng Nghymru, cafodd Saz radd economeg a bu'n gweithio fel archwilydd cyn symud i Baris. Gan ddychwelyd i Gymru, daeth yn wirfoddolwr gweithredol, yn ofalwr ac ail hyfforddi yn y gyfraith. Bu'n gweithio fel rheolwr CAB tan 2013 yn rheoli contractau Cymorth Cyfreithiol a Llywodraeth Cymru, gan ddatblygu gwasanaethau newydd ac ymgyrchu i wella polisi ac ymarfer.

Bu hefyd yn aelod pwyllgor anweithredol ac archwiliol Bwrdd Iechyd Lleol y Fro am chwe blynedd.