Neidio i'r prif gynnwy
Ruth Glazzard

Mae Ruth Glazzard yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Mae Ruth yn Is-gadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn gyfarwyddwr anweithredol Coastal Housing ac yn gadeirydd bwrdd Greenstream Flooring CIC. Gyda chefndir mewn gwasanaethau ariannol, rheoleiddio a llywodraethu, mae gan Ruth hefyd brofiad helaeth fel aelod annibynnol a chadeirydd ar fyrddau safonau ac archwilio mewn llywodraeth leol.

Yn wreiddiol o Dde Cymru, gweithiodd Ruth mewn banciau a chymdeithasau adeiladu ar draws y DU cyn ymuno â’r rheolydd gwasanaethau ariannol yn 2006, gan weithio mewn swyddi gweithredol a rheoleiddiol drwy argyfwng ariannol 2008 a’r newidiadau dilynol i’r drefn reoleiddio. Yn dilyn rôl ryngwladol fel pennaeth llywodraethu ym manc y Standard Chartered, mae Ruth newydd ddychwelyd i Gastell-nedd yn ddiweddar lle mae hi’n canolbwyntio ar yrfa anweithredol gyda sefydliadau â dibenion cymdeithasol.

Y tu allan i’r gwaith gellir dod o hyd i Ruth yn cefnogi ei thîm Rygbi ym mharc y Gnol, yn cerdded ei chi ar draeth Aberafan, ac yn cludo ei phlant i ac o’r ysgol.