Neidio i'r prif gynnwy
Roger Symonds

Mae Roger Symonds yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Mae Roger Symonds yn Gyn-athro Addysg Gorfforol ac Athro Ysgol Gynradd. Gwasanaethodd ar Gyngor Caerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf am 24 mlynedd, ac roedd yn Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth ac yn Ddirprwy Arweinydd y Cyngor.
 
Etholwyd Mr Symonds i fyrddau’r Gymdeithas Llywodraeth Leol hefyd o 2000 tan 2015. Bu'n ymgynghorydd gyda’r Asiantaeth Gwella a Datblygu. 

Gweithiodd fel swyddog gwleidyddol ar gyfer Cymdeithas Cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol o 2005 i 2008 ac ef oedd maer Caerfaddon yn 2004/5.

Rhannu’r dudalen hon