Julie May

Mae Julie Mayyn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Mae cefndir Julie mewn llywodraeth leol, addysg ac, yn fwy diweddar, yn y trydydd sector. A hithau’n wreiddiol o Bort Talbot, pan ddychwelodd i Gymru yn 1999, ymunodd â Chyngor Cyllido Addysg Bellach Cymru cyn ymuno â’r Swyddfa Archwilio Dosbarth. Yn ystod ei chyfnod yno ac yn y Comisiwn Archwilio roedd hi’n arwain ar Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol, Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella, ac ar Addysg. Chafodd Julie ei phenodi’n Bartner Ymgysylltu yn Swyddfa Archwilio Cymru yn 2006, gan fod yn gyfrifol am ystod eang o adolygiadau cenedlaethol a lleol o ddarparu gwasanaethau. Wrth adael Swyddfa Archwilio Cymru, bu'n gweithio yn Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru ac yna Cymorth Cristnogol mewn rolau datblygu a rheoli perfformiad uwch.