Neidio i'r prif gynnwy
John Bader

John Bader yw Cadeirydd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Mae John Bader yn cyn-Gyfarwyddwr yr adran Adfywio a Chyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Yr oedd yn Gyfarwyddwr Tai a Gwasanaethau Pensaernïol i Gyngor Casnewydd tan 1989 a Dirprwy Brif Weithredwr Tai Cymru hyd at ei uno â Llywodraeth y Cynulliad.. Mae e wedi bod yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ers i’r Panel cael ei sefydlu yn 2008 a daeth yn Gadeirydd ym mis Ionawr 2016.