Neidio i'r prif gynnwy
Helen Wilkinson

Mae Helen Wilkinson yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Cafodd Helen Wilkinson ei magu a'i haddysgu yng Ngogledd Cymru, a dychwelodd i Gymru i fyw ac i weithio yn 2010. Mae cefndir proffesiynol Helen yn un amrywiol. Cyn dychwelyd i Gymru, gweithiodd Helen ar lefel y DU fel cynhyrchydd materion cyhoeddus a newyddion y BBC ar y teledu, fel colofnydd a sylwebydd cenedlaethol, ac ar lefel cyfarwyddwr ar gyfer elusennau cenedlaethol a melinau trafod mewn rolau gweithredol ac anweithredol. Roedd hi'n un o sylfaenwyr y felin drafod Demos, a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Harkness ar gyfer gweithwyr proffesiynol canol gyrfa iddi ym 1997.

Sefydlodd elancentric.com yn ystod dyddiau cynnar y ffyniant dot com. Dewiswyd y fenter hon fel un o ddeg busnes newydd gorau'r rhyngrwyd yn 2001. Yng Nghymru, mae Helen wedi cyfuno rolau gweithredol ac anweithredol. Bu'n Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr rhwng 2018 i 2020 ac yn aelod o Bwyllgor Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o 2018 i 2021.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yw ei thrydydd penodiad cyhoeddus. Bu'n arweinydd ym mhartneriaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar lefel genedlaethol a chymunedol, gan arwain gwaith dylanwadu polisi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru rhwng 2010 a 2016 ac eistedd ar Banel Adfywio Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb a'r Grŵp Rhanddeiliaid Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Helen oedd Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych rhwng 2016 a 2021 gan drawsnewid y Cyngor yn ariannol ac o ran perfformiad. Enillodd ddyfarniad Cronfa Her yr Economi Sylfaenol yn 2019 ac arweiniodd ymateb effeithiol gan wirfoddolwyr cymunedol i COVID-19 yn 2020 a gafodd sylw gan CGGC am fod yn hyblyg ac arloesol.

Mae Helen yn hyfforddi fel hyfforddwr gweithredol ac fe lansiodd Wilkinson Bytes Consultancy ar gyfer gwaith arwain agweddau ym mis Chwefror 2021. Mae hi wedi ysgrifennu dros 25 o gyhoeddiadau a channoedd o erthyglau ar ystod eang o feysydd polisi sy'n dadansoddi ac yn tynnu sylw at dueddiadau cymdeithasol ar gyfer darogan a gwaith yn y dyfodol.