Neidio i'r prif gynnwy
Gregory Owens

Mae Gregory Owens yn aelod o Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Roedd Gregory Owens yn Gynghorydd Sir yng Nghaerdydd am 13 mlynedd hyd at 2008 a bu'n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau’r Cyngor. Yn broffesiynol, roedd yn Brif Weithredwr y Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion ac yn Brif Ymgynghorydd ysgolion ar gyfer awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful am bum mlynedd nes iddo ymddeol yn 2012.  Mae'n gwasanaethu fel Arolygydd Cofrestredig Ysgolion ar ran Estyn. Cyn hynny roedd yn un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Celfyddydau Bae Caerdydd (1996-2004), ac yn aelod o fwrdd Gŵyl Ryngwladol Theatr Gerddorol Caerdydd y BBC (1999-2004).