Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau buddiant aelodau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

John Bader

Mae John Bader yn aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn o gymrodorion y Sefydliad Tai Siartredig. 

Saz Willey

Mae Saz yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn ymddiriedolwr i Gofal a Thrwsio Cymru a daeth yn gadeirydd yn 2018. Mae'n aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol, Cymdeithas y Cadeiryddion, Women on Board a WEN Cymru ac mae’n gwirfoddoli i’r elusen ddatblygu Tools With A Mission.

Joe Stockley

Mae Joe Stockley yn gweithio i Diverse Cymru. Mae’n ymddiriedolwr dau sefydliad: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a Chyngor Ieuenctid Prydain.

Helen Wilkinson

Helen Wilkinson yw Prif Weithredwr Sahir House, elusen sydd wedi'i lleoli yn Lerpwl ac mae'n rhedeg Wilkinson Bytes Consultancy ar gyfer gwaith arwain agweddau llawrydd. (Mae ei chleientiaid diweddar yn cynnwys y Comisiwn Symudedd Cymdeithasol, Be the Difference a WINGS). Mae Helen wedi bod yn Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (2018-2020) ac yn aelod o Bwyllgor Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (2018-2021). Dyma ei thrydydd penodiad cyhoeddus.

Ruth Glazzard

Mae Ruth yn Is-gadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn gyfarwyddwr anweithredol Coastal Housing ac yn gadeirydd bwrdd Greenstream Flooring CIC. Mae Ruth yn aelod o Women on Boards a Chymdeithas y Cadeiryddion.