Datganiadau buddiant aelodau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

John Bader

Mae John Bader yn aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn o gymrodorion y Sefydliad Tai Siartredig. 

Gregory Owens

Mae Greg yn Arolygydd Cofrestredig Ysgolion ac yn gwneud gwaith ar ran Estyn [Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru]. O bryd i’w gilydd, bydd yn gwneud gwaith ymgynghori ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion yng Nghymru. Mae’n un o ymddiriedolwyr ac Ysgrifennydd Ymddiriedolaeth Cwrt Insole (Caerdydd), yn aelod o Grŵp Cynghorol Cadwraeth Llandaf ac yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’n aelod o’r Blaid Lafur yn etholaeth Gorllewin Caerdydd.  Ef oedd asiant y Blaid Lafur yn etholaeth Gorllewin Caerdydd ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2015 i Kevin Brennan AS.

Stephen Mulholland

Mae gwraig Stephen yn aelod cyfetholedig o Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys.

Julie May

Mae Julie yn gomisiynydd gyda Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ac yn aelod cyfetholedig o Bwyllgor Archwilio a Risg Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Sarah Willey

Mae Sarah yn gyfarwyddwr anweithredol o Fwrdd Gofal a Chefnogi Grŵp POBL, is-gadeirydd ei Bwyllgor Archwilio a Risg Grŵp ac ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc. Mae hi'n gyfarwyddwr anweithredol ac yn drysorydd i Gofal a Thrwsio Cymru, mae Sarah yn gwirfoddoli ar gyfer yr elusen ddatblygu,’Tools With A Mission’, ac mae'n dysgu Cymraeg.

Mae Sarah yn aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol a mentor PQASSO trwyddedig. 

Roger Symonds

Mae Roger yn aelod o Blaid Cydraddoldeb Merched a Phlaid y Democratiaid Rhyddfrydol.