Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau buddiant aelodau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

John Bader

Mae John Bader yn aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn o gymrodorion y Sefydliad Tai Siartredig. 

Saz Willey

Mae Saz yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn ymddiriedolwr i Gofal a Thrwsio Cymru a daeth yn gadeirydd yn 2018. Mae'n aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol, Cymdeithas y Cadeiryddion, Women on Board a WEN Cymru ac mae’n gwirfoddoli i’r elusen ddatblygu Tools With A Mission.

Joe Stockley

Mae Joe Stockley yn gweithio i Diverse Cymru. Mae’n ymddiriedolwr dau sefydliad: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a Chyngor Ieuenctid Prydain.

Claire Sharp

Claire yw Llywydd presennol Panel Dyfarnu Cymru.