Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau buddiant aelodau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

John Bader

Mae John Bader yn aelod o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn o gymrodorion y Sefydliad Tai Siartredig. 

Gregory Owens

Mae Greg yn Arolygydd Cofrestredig Ysgolion ac yn gwneud gwaith ar ran Estyn [Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru]. O bryd i’w gilydd, bydd yn gwneud gwaith ymgynghori ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion yng Nghymru. Mae’n un o ymddiriedolwyr ac Ysgrifennydd Ymddiriedolaeth Cwrt Insole (Caerdydd), yn aelod o Grŵp Cynghorol Cadwraeth Llandaf ac yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’n aelod o’r Blaid Lafur yn etholaeth Gorllewin Caerdydd.  Ef oedd asiant y Blaid Lafur yn etholaeth Gorllewin Caerdydd ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2015 i Kevin Brennan AS.

Saz Willey

Mae Saz yn aelod o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol, yn Gadeirydd Gofal a Thrwsio Cymru, yn gyfarwyddwr anweithredol o Fwrdd Masnachol Grŵp POBL, yn is-gadeirydd ei Bwyllgor Archwilio a Risg Grŵp ac yn ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth POBL. 

Mae Saz yn aelod o ‘Women on Board’ a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru ac yn gwirfoddoli ar gyfer yr elusen ddatblygu,’Tools With A Mission’.

Joe Stockley

Mae Joe Stockley yn gweithio i Diverse Cymru. Mae’n ymddiriedolwr dau sefydliad: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a Chyngor Ieuenctid Prydain.

Claire Sharp

Claire yw Llywydd presennol Panel Dyfarnu Cymru.

Rhannu’r dudalen hon