Sefydlwyd y Panel yn 2008 ac mae’n annibynnol ar lywodraeth ganolog a lleol. Mae gennym bwerau i wneud argymhellion ynghylch amrywiadau arfaethedig i gydnabyddiaeth ariannol prif weithredwyr a phrif swyddogion prif gynghorau yng Nghymru.

Mae’r panel yn cyhoeddi adroddiad blynyddol, yr ymgynghorir arno. Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys holl benderfyniadau’r panel.

Y cyfarfodydd nesaf

Mae’r panel yn cwrdd bob mis. Dyma ddyddiadau’r cyfarfodydd nesaf: 

2019

  • Dydd Iau 23 Mai 
  • Dydd Llun 10 a Dydd Mawrth 11 Mehefin
  • Dydd Mercher 17 Gorffennaf
  • Dydd Iau 15 Awst
  • Dydd Iau 26 Medi
  • Dydd Gwener 25 Hydref
  • Dydd Mercher 20 Tachwedd
  • Dydd Mercher 11 a Dydd Iau 12 Rhagfyr