Skip to main content

Mae hwn yn gosod ystod a lefel uchaf y lwfansau sy’n daladwy ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dogfennau

Adroddiad blynyddol drafft 2020 i 2021
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 838 KB

PDF
838 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Manylion

O dan ofynion y Mesur Llywodraeth Leol 2011, mae’n ofynnol i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ddarparu adroddiad drafft i -

  • Weinidogion Cymru
  • awdurdodau perthnasol y mae’n ofynnol iddynt wneud taliadau i’w haelodau mewn perthynas â materion perthnasol, neu y’u hawdurdodir i wneud hynny gan y panel
  • unigolion priodol eraill yn nhyb y panel

A,

  • chymryd i ystyriaeth y sylwadau a ddaw i law ynglŷn â’r drafft.

Er mwyn bodloni’r gofyniad yn y Mesur i gyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol erbyn 28 Chwefror 2020, dylai unrhyw sylwadau ddod i law erbyn 10 Rhagfyr 2019.

Gallwch fynegi’ch barn drwy ysgrifennu at:

Post
Ysgrifenyddiaeth y Panel, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol
N03 - Llawr Cyntaf
Adain y Gogledd
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost
irpmailbox@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon