Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Beth rydym yn ei wneud

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif gynghorau, awdurdodau parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub, a chynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Pobl allweddol

Cyswllt

E-bost
irpmailbox@llyw.cymru

Ffôn
03000 253038

Post
Ysgrifenyddiaeth Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol,
Llywodraeth Cymru,
Ystafell N03,
Llawr 1af,
Craidd y Gogledd,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ