Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar sut i ddefnyddio ein sianeli digidol i hyrwyddo ymgyrchoedd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Egwyddor gyffredinol

Dylem ddefnyddio sianeli presennol i hyrwyddo ymgyrchoedd ac unrhyw weithgarwch hyrwyddo arall.

Er enghraifft: 

  • LLYW.CYMRU
  • y cyfryngau cymdeithasol
  • gwefannau sefydliadau partner

Beth yw ymgyrch?

Ymgyrch yw cyfres o gyfathrebiadau a rhyngweithiadau arfaethedig i ddarparu canlyniad y mae modd ei fesur a’i ddiffinio dros gyfnod penodol.

Yr opsiynau sydd ar gael

URL byr yn hyrwyddo tudalen ar LLYW.CYMRU

Enghraifft: llyw.cymru/seren (Llywodraeth Cymru a LLYW.CYMRU)

Tudalen ymgyrch LLYW.CYMRU

Caiff tudalennau ymgyrch eu defnyddio i hyrwyddo rhywbeth neu i annog newid mewn ymddygiad. Gallwn ddylunio cynnwys ymgyrch mewn ffordd a fydd yn denu’r llygad er mwyn cyd-fynd â negeseuon a brandio ymgyrch. Mae tudalennau ymgyrch yn cyfeirio at gynnwys LLYW.CYMRU ac mae modd iddynt gynnwys cyfryngau rhyngweithiol.

Enghraifft: Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol (Llywodraeth Cymru a LLYW.CYMRU)

Gwefannau cyfryngau cymdeithasol a sefydliadau partner

Cysylltwch â’r Tîm Digidol Corfforaethol am gyngor ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.   

Microwefan

Fel arfer, mae microwefan ymgyrch:

  • yn cefnogi rhaglen weithgarwch arfaethedig dros gyfnod penodol
  • yn cynnwys brand amlwg
  • yn ffocysu ar newid agwedd neu ymddygiad
  • yn dangos amcanion clir y mae modd eu cyflawni a’u mesur

Enghraifft: Talu llai o dreth gyngor (Llywodraeth Cymru)

Rydym yn datblygu microwefannau ymgyrchoedd ar LLYW.CYMRU. Rydym yn defnyddio cyfres o dempledi y gallwn eu haddasu ar gyfer brandio, dyluniadau a swyddogaethau gwahanol. Nid yw microwefannau ymgyrchoedd yn dyblygu cynnwys sy’n cyfateb i gynllun LLYW.CYMRU.

Mae microwefannau ymgyrchoedd yn gorfod mynd drwy’r broses o gymeradwyo gwefannau.

Asedau ymgyrch

Dylech gadw deunyddiau ymgyrch ar gyfer rhanddeiliaid ar LLYW.CYMRU.

Enghraifft: adnoddau a deunyddiau ar gyfer yr ymgyrch ‘Rheolaeth yw hyn’ (Llywodraeth Cymru a LLYW.CYMRU)

Rhannu’r dudalen hon