Neidio i'r prif gynnwy

Esbonio sut i adnabod cyfathrebiad go-iawn wrth ein tîm olrhain cyswllt.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nod olrhain cysylltiadau yw diogelu eich iechyd a chefnogi’r gwaith parhaus i reoli lledaeniad coronafeirws. Nid diben hyn yw gorfodi na chadw gwyliadwriaeth. Mae’r data yr ydych yn eu rhoi yn diogelu eich iechyd chi eich hun ac iechyd eraill.

I gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru gyda’r gwaith olrhain cysylltiadau yng Nghymru, dylech fod yn wyliadwrus o unrhyw arwydd o ddiogelwch seibr, ffug negeseuon, gwe-rwydo neu dwyll. Bydd y gwasanaeth ond yn cysylltu â chi os ydych chi wedi cael prawf coronafeirws positif neu os ydych wedi eich enwi fel cyswllt i rywun sydd wedi cael prawf positif.

Daw unrhyw gyswllt gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru o rifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost penodol. Mae rhagor o wybodaeth am y rhain ar y tudalennau hyn:

Olrhain cysylltiadau: os ydych chi wedi cael prawf positif

Olrhain cysylltiadau: os oes cadarnhad eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws

Ni fydd gofyn ichi roi gwybodaeth ariannol, manylion banc, cyfrineiriau neu unrhyw ddata arall ac eithrio’r wybodaeth ar y tudalennau hyn. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth, peidiwch â rhoi’r wybodaeth.

Ni fydd swyddog olrhain cysylltiadau byth yn:

 • gofyn i chi ddeialu rhif cyfradd premiwm i siarad â nhw (er enghraifft, y rhai sy'n dechrau gyda 09 neu 087)
 • gofyn i chi wneud unrhyw fath o daliad neu brynu cynnyrch o unrhyw fath
 • gofyn am unrhyw fanylion am eich cyfrif banc
 • gofyn am eich hunaniaethau cyfryngau cymdeithasol neu fanylion mewngofnodi, neu rai eich cysylltiadau
 • gofyn i chi am unrhyw gyfrineiriau neu rifau pin, neu ofyn i chi osod unrhyw gyfrineiriau neu rifau pin dros y ffôn
 • datgelu unrhyw ran o'ch gwybodaeth bersonol neu feddygol i'ch cysylltiadau
 • darparu cyngor meddygol ar drin unrhyw symptomau COVID-19 posibl
 • gofyn i chi lawrlwytho unrhyw feddalwedd i'ch cyfrifiadur neu ofyn i chi drosglwyddo rheolaeth dros eich cyfrifiadur, ffôn clyfar neu dabled i unrhyw un arall
 • gofyn i chi fynd i unrhyw wefan nad yw'n perthyn i'r Llywodraeth na'r GIG
 • Os ydych yn meddwl bod neges yr ydych wedi ei derbyn yn amheus, rhowch wybod i Action Fraud.
 • Os ydych yn derbyn neges e-bost amheus, dylech ei hanfon ymlaen at Wasanaeth Negeseuon E-bost Amheus y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ar report@phishing.gov.uk.
 • I roi gwybod am neges destun amheus, anfonwch y neges ymlaen at wasanaeth tecstio sbam Ofcom ar 7726.