Skip to main content

Offerynnau i Blant

Offerynnau i Blant

Rhowch eich offerynnau llychlyd a segur

Mae Offerynnau i Blant yn gynllun peilot sy’n annog pobl i roi eu offerynnau segur a llychlyd i blant ledled Cymru

Mae’r cynllun yn rhedeg rhwng y 20 - 24 o Dachwedd ac yn casglu yr holl offerynnau segur a ddarganfyddir mewn atigau, garejys a chefnau cypyrddau a’u dosbarthu i blant ac ysgolion yng Nghymru lle mae angen darpariaeth gerddorol.

Os oes gennych offferyn segur yr hoffwch ei roi, ewch ag ef i un o’n pwyntiau gollwng sy’n agos atoch chi. 

Caerffili

Offerynnau llaw yn unig 

Cyngor Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
Llun - Gwener (9am - 4pm)

Ysgol Gynradd Gilfach Fargoed
19 Woodlands Place
CF81 8LD
Llun - Gwener (9am -3pm)

Caerdydd

Offerynnau llaw yn unig 

Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg
Canolfan y Friary
Caerdydd
CF10 3FA
Llun - Gwener (8am – 5pm)

Sir Gâr

Offerynnau llaw yn unig 

Dydd Mercher 29ain Tachwedd yng nghyntedd Theatr y Lyric, Caerfyrddin rhwng 10.00am ac 1.00pm

Dydd Iau 30ain Tachwedd yng nghyntedd Theatr Ffwrnes, Llanelli rhwng 10.00am ac 1.00pm

Dydd Gwener 1af Rhagfyr yn Theatr Glowyr Rhydaman, Rhydaman rhwng 10.00am ac 1.00pm

Ceredigion

Offerynnau llaw yn unig 

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol 
Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
SY23 3UE  
Llun - Gwener (9am - 5pm)

Cyngor Sir Ceredigion
Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa 
Aberaeron 
Ceredigion 
SA46 0PA
Llun - Gwener (9am – 5pm)

Sir Ddinbych

Offerynnau llaw yn unig 

Uned 1
Ystâd Fasnachol Spencer
Rhyl Road
Dinbych
Denbighshire
LL16 5TQ
Llun - Gwener (8.30am – 3pm) 

Sir Fflint

Offerynnau llaw yn unig 

Llyfrgell Bwcle
The Precinct
Bwcle
CH7 2RF
Llun – Gwener (Oriau agor)

Llyfrgell Cei Connah
Wepre Drive
Cei Connah
CH5 4HA
Llun – Gwener (Oriau agor)

Llyfrgell y Fflint
Church Street
Fflint
CH6 5BD
Llun – Gwener (Oriau agor)

Hen Neuadd y Dref
High Street
Treffynnon
CH8 7TD
Llun – Gwener (Oriau agor)

Llyfrgell y Wyddgrug
Earl Road
Wyddgrug
CH7 1AP
Llun – Gwener (Oriau agor)

Neuadd y Sir
Wyddgrug
CH7 6ND
Llun – Gwener (Oriau agor)

Gwynedd

Offerynnau llaw yn unig 

Gwasanaeth Ysgolion William Mathais
Uned 13b
Llys Castan
Fford y Parc
Parc Menai
Bangor
LL57 4FH

Mawrth, Mercher, Gwener (9am – 5pm) Iau (9am – 11am)

Castell-nedd Port Talbot

Offerynnau llaw yn unig 

Cerdd NPT
Canolfan Addysg a Hyfforddiant Baglan                              
Elmwood Road, 
Baglan,          
Port Talbot,                             
SA12 8TF
Llun – Gwener (Oriau agor)

Casnewydd

Offerynnau llaw yn unig 

Gwasanaethau Cynnal Cerddoriaeth Gwent
Safle Ysgol Gynradd Llys Malpas
Whittle Drive
Casnewydd
NP20 6NS
Llun - Gwener (9am – 5pm) 

Sir Benfro

Offerynnau pres a llinynnol yn unig

Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Llun - Gwener(9am - 5pm)

Canolfan Handden Crymych
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QH
Llun, Mercher a Gwener (7am – 9.15pm); Mawrth ac Iau (9am – 9.15pm)

Canolfan Abergwaun
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9DT
Llun - Gwener (7am – 9pm)

Canolfan Hamdden Hwlffordd
St Thomas Green
Hwlffordd
Pembrokeshire
SA61 1QX
Llun - Gwener (6am – 10pm)

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau
Priory Road
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2EE
Llun - Gwener (6.45am – 10pm)

Canolfan Hamdden Penfro
Penfro
SA71 4RJ
Llun, Mawrth, Mercher a Gwener (7am – 10pm); Iau (6.30am – 10pm)

Neuadd Chwaraeon Tyddewi
Ysgol Dewi Sant
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6QH
Llun - Gwener (8am – 12pm); Llun a Mercher (4pm – 9pm); Mawrth, Iau a Gwener (4pm – 8pm)

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod
Marsh Road
Dinbych-y-Pysgod
Sir Benfro
SA70 8DU
Llun, Mawrth ac Iau (6.30am – 10pm); Mercher a Gwener (6.30am – 9pm)

Abertawe

Offerynnau llaw yn unig 

Neuadd y Ddinas
Derbynfa'r Arglwydd Faer (Mynedfa'r cyhoedd ar bwys tŵr y cloc)
Abertawe
SA1 4PE 
Mercher (1pm - 7pm) ac Iau (9am – 7pm)

Merthyr Tudful

Offerynnau llaw yn unig 

Gwasanaeth Cerddoriaeth Merthyr
Uned 5 Stad Ddiwydiannol Triangle
Pentrebach
Merthyr Tydfil
CF48 4TQ

24ain Tachwedd (1pm- 5pm)

Rhannu’r dudalen hon