Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y contractau ar gyfer eFasnachuCymru ac eDendroCymru yn dod i ben ddiwedd Mawrth 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym yn blaenoriaethu anghenion cwsmeriaid er mwyn sicrhau parhad y gwasanaethau hyn y tu hwnt i'r dyddiad hwn.

Yn dilyn trafodaethau gyda rhanddeiliaid, a'n hymrwymiad parhaus i dryloywder llwyr ym materion caffael, cytunwyd y byddai'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gyda chynrychiolaeth o sefydliadau cwsmeriaid.

Roeddem wedi bwriadu cwblhau hyn erbyn diwedd mis Tachwedd, ond oherwydd rhai materion yn ymwneud ag adnoddau, bu'n rhaid i ni ei ohirio tan yr wythnos sy’n dechrau ar 2 Rhagfyr. Nid ydym yn disgwyl unrhyw oedi pellach, a byddwn yn cyhoeddi diweddariad arall ar 6 Rhagfyr.

Ymddiheurwn am yr oedi hwn. Byddwn yn parhau i ddarparu diweddariadau wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ICTProcurement@llyw.cymru