Skip to main content

Rydym yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid i gynnal ymarfer caffael ar gyfer offer eGaffael.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Bydd y contractau ar gyfer eFasnachuCymru ac eDendro Cymru yn dod i ben ddiwedd Mawrth 2020.  Rydym yn blaenoriaethu anghenion cwsmeriaid er mwyn sicrhau parhad y gwasanaethau hyn y tu hwnt i’r dyddiad yma.

Yn dilyn trafodaethau gyda rhanddeiliaid, a’n hymrwymiad parhau i dryloywder llawn mewn perthynas â gweithgareddau caffael, cytunwyd y bydd y gwerthusiad nawr yn cael ei gynnal gyda chynrychiolaeth gan sefydliadau cwsmer.

O ganlyniad, mae’r ymarfer caffael wedi cael ei ohirio rhywfaint.

Roeddem wedi bwriadu cwblhau’r ymarfer hwn erbyn 31 Hydref, serch hynny mae amserlenni newydd wedi’u rhoi ar waith i ddyfarnu’r contract erbyn diwedd mis Tachwedd. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i gydgysylltu â chynrychiolwyr cwsmeriaid yn ystod y cam gwerthuso.

Cytunwyd ar restr fer o gyflenwyr o fframwaith y G-Gwmwl, yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid.

Rydym yn ymgysylltu â grwpiau caffael allweddol ar hyn o bryd i nodi gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda’r gwaith o werthuso’r rhestr fer hon dros y pythefnos nesaf.

Ymddiheurwn am yr oedi hwn. Byddwn yn parhau i ddarparu diweddariadau wrth i’r gwaith hwn ddatblygu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag ICTProcurement@llyw.cymru

Rhannu’r dudalen hon