Skip to main content

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd wedi cytuno i barhau i ariannu gwasanaethau eTenderWales ac eTradingWales, rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2022.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Roedd angen cymeradwyaeth y gweinidog, gan fod angen i'r gweithgaredd caffael ddechrau cyn i gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020-2021 gael ei chwblhau.

Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, rydym am ddarparu eglurder pellach ynghylch statws y gwasanaethau eraill a ariennir yn ganolog.

  • Daw'r Rheolwr Portffolio Cyflenwyr, a ddarperir ar hyn o bryd gan Dun & Bradstreet, i ben ym mis Chwefror 2020. Mae'r cyllid ar gyfer hyn yn disgyn yn y flwyddyn ariannol gyfredol a bydd y gweithgaredd caffael yn cychwyn yn fuan.  
  • Mae ePaymentsWales, a ddarperir ar hyn o bryd gan Barclaycard, yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2023 a chytunir ar gyllid tan y dyddiad hwn.
  • Daw Dadansoddiad Gwariant, a ddarperir ar hyn o bryd gan Atamis, i ben ym mis Gorffennaf 2020, ond cymeradwyir cyllid tan 2022. Rydym wedi dechrau cynllunio'r gweithgaredd caffael.
  • Daw contract Sell2Wales, a ddarperir gan Millstream (rhan o grŵp Proactis), i ben ym mis Hydref 2020. Ariennir hyn fel rhan o raglen Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ac ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ymarfer caffael.

Byddwn yn parhau i ddarparu diweddariadau wrth i'r gweithgareddau hyn fynd yn eu blaen.

Rhannu’r dudalen hon