Neidio i'r prif gynnwy

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Nodyn Polisi Caffael (PPN) 06/21 a oedd yn nodi sut i ystyried cynlluniau lleihau carbon wrth gaffael contractau mawr y llywodraeth.

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r PPN ar gael yma (dolen allanol – Saesneg yn unig).

Rydym yn bwriadu addasu PPN 06/21 er mwyn sicrhau bod y canllawiau’n cyd-fynd â deddfwriaeth a pholisi yng Nghymru. Bydd hyn yn ein galluogi i gysoni cynlluniau lleihau carbon â throthwyon caffael cyfredol er mwyn adlewyrchu gwariant yng Nghymru’n well. Bydd hefyd yn cefnogi targed sero net y DU erbyn 2050 a tharged carbon niwtral ar gyfer sector cyhoeddus Cymru erbyn 2030. Byddwn yn cyhoeddi Nodyn Polisi Caffael Cymru (WPPN) cyn bo hir.