Neidio i'r prif gynnwy

Mae Nodyn Cyngor Caffael newydd wedi cael ei gynhyrchu ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru o'r enw 'Adfer a Phontio o COVID-19'.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Nodyn Cyngor Caffael hwn wedi'i seilio'n agos ar Nodyn Polisi Caffael (PPN) 04/20 ar dalu cyflenwyr i sicrhau parhad gwasanaethau yn ystod ac ar ôl yr achosion COVID-19 ond mae wedi'i deilwra ar gyfer Cymru, fel y bo'n briodol.

Mae'r Nodyn Cyngor Caffael yn adeiladu ar ac yn ymestyn y darpariaethau rhyddhad cyflenwyr a geir yn PPN 02/20 'Ryddhad cyflenwyr oherwydd COVID-19' (a ddaw i ben ar 30 Mehefin) hyd at 31 Hydref 2020.

Bydd Llywodraeth Cymru’n mabwysiadu'r Nodyn Cyngor Caffael newydd o 1 Gorffennaf ymlaen – anogir awdurdodau contractio yng Nghymru i wneud yr un peth, ond mater i Swyddogion Cyfrifyddu ym mhob awdurdod fydd mabwysiadu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Nodyn Cyngor Caffael, cysylltwch â VWPolicy@llyw.cymru