Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Mae Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU yn cynhyrchu cyfres o nodiadau polisi caffael (PPN) yn ystod argyfwng COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU yn cynhyrchu cyfres o nodiadau polisi caffael (PPN) yn ystod argyfwng COVID-19, gan nodi gwybodaeth a chanllawiau cysylltiedig ar y rheoliadau caffael cyhoeddus ac yn ymateb i’r achosion. Mae tri PPN wedi’u cyhoeddi eisoes.

Mae’r ddau PPN cyntaf yn berthnasol i awdurdodau Cymru ac yn cael eu mabwysiadau gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, ni all Llywodraeth Cymru fandadu eu defnydd mewn awdurdodau eraill a bydd swyddogion cyfrifyddu ym mhob awdurdod yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â’u mabwysiadu:

 1. Nodyn Polisi Caffael 01/20: Ymateb i COVID-19

  Mae'r PPN hwn yn ymwneud â rheoli caffaeliadau brys a allai fod eu hangen yn ystod yr argyfwng.

 2. Nodyn Polisi Caffael 02/20: Rhyddhad cyflenwyr oherwydd COVID-19

  Mae'r PPN hwn yn ymwneud â defnydd cynyddol o gardiau prynu i helpu i gyflymu caffaeliadau brys yn ystod yr argyfwng.

  Rhaid i swyddogion cyfrifyddu fod yn ymwybodol y gall talu ymlaen llaw gynyddu'r risg o dwyll a chamgymeriad. Rhaid i awdurdodau contractio weithredu nawr i sicrhau bod cyflenwyr sydd mewn perygl mewn sefyllfa i ailafael yn y broses arferol o gontractio unwaith y bydd yr argyfwng drosodd.

  Mae canllawiau ar gontractau adeiladu ar gael yma.

Ysgrifennwyd y trydydd PPN ar gyfer adrannau Llywodraeth y DU ond gall pob sefydliad sector cyhoeddus (gan gynnwys yng Nghymru) ei ddefnyddio yn ôl disgresiwn swyddogion cyfrifyddu unigol.

 1. Nodyn Polisi Caffael 03/20: Defnyddio cardiau caffael – COVID-19

  Mae'r PPN hwn yn ymwneud â defnydd cynyddol o gardiau prynu i helpu i gyflymu caffaeliadau brys yn ystod yr argyfwng.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â blwch post COVID-19: COVID-19.Procurement@gov.wales