Neidio i'r prif gynnwy

Data ar brofion, achosion newydd, buchesi o dan gyfyngiadau a gwartheg a laddwyd â TB buchol ar y gyfer Chwefror 2020.

Mae datganiad Ystadegau Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) yn cynnwys ystadegau ar sail yr ardaloedd TB yng Nghymru, ac mae'r pennawd ystadegol hwn yn seiliedig arno.

Nifer y buchesi ag achosion newydd o TB

Siart yn dangos y tueddiad o ran achosion mewn buchesi newydd ers 2008. Roedd 647 o achosion newydd yn ystod y 12 mis hyd Chwefror 2020, sy’n ostyngiad o 13% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

Yn y 12 mis hyd at fis Chwefror 2020, cofnodwyd 647 o fuchesi ag achosion newydd o TB yng Nghymru. Dyma ostyngiad o 13% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gofnodwyd 744 o achosion newydd.

Anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB

Chart showing the trend in animals slaughtered for TB control in Wales since 2008. 11,889 animals were slaughtered in the 12 months to February 2020, an increase of 3% compared with the previous 12 months.Siart yn dangos y tueddiad o ran anifeiliaid a gafodd eu difa er mwyn rheoli TB yng Nghymru ers 2008. Cafodd 11,889 o anifeiliaid eu difa yn ystod y 12 mis hyd Chwefror 2020, sy’n gynnydd o 3% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol.

Yn y 12 mis hyd at fis Chwefror 2020, cafodd 11,889 o wartheg eu lladd i reoli TB Gwartheg. Dyma gynnydd o 3% o’i gymharu â’r 12 mis blaenorol pan gafodd 11,495 o wartheg eu lladd.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r duedd gyffredinol ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu lladd oherwydd rheolaeth TB buchol yn amrywiol. Gellir priodoli llawer o’r cynnydd diweddar ers 2014 i’r defnydd cynyddol o brofion sensitif iawn. Er enghraifft, mae profion gama, gwaredu Adweithyddion Amhendant a dehongli manwl o’r prawf croen oll wedi’u defnyddio er mwyn ceisio gwaredu heintiau a lleihau’r perygl y gallai’r clefyd ledu ac y gallai achosion o’r clefyd ddigwydd eto.

Fel y dengys yn y siart, mae’r gyfres fisol yn hynod o amrywiol, a gellir disgwyl adegau a brigau o bryd i’w gilydd. Bu cynnydd yn y tuedd ers cyrraedd yr uchafbwynt ym mis Hydref 2018. Cyhoeddwyd dadansoddiad pellach o’r duedd hon ar ffurf erthygl ystadegol: Dadansoddiad o'r nifer o anifeiliaid gafodd eu difa i reoli TB, Hydref 2018 i Mehefin 2019.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099