Nicola Somerville

Swyddfa Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Nicola yw Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae hi’n rheolwr prosiect medrus sydd â phrofiad o gyflawni rhaglenni mewnfuddsoddi mawr. Ymhlith ei rolau blaenorol mae rheoli rhaglenni adfywio lleol a rhanbarthol, gan sicrhau bod sawl ffynhonnell o gyllid a buddsoddiad yn cyd-fynd. Ar hyn o bryd mae Nicola’n Gadeirydd ar gymdeithas dai fawr yn y De-ddwyrain - rôl sy’n gofyn am benderfyniadau masnachol mawr a dealltwriaeth o ystyriaethau cymdeithasol er mwyn sicrhau canlyniadau.