Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cynnyrch a gwasanaethau TG 2 (ITPS2)

Disgwylir i’r cytundeb ITPS2 newydd ddod i rym ym mis Mehefin 2020. Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda rhanddeiliaid, ac rydym wedi darparu trosolwg o strategaeth y fframwaith i gwsmeriaid. Mae galwadau wedi digwydd trwy fis Medi i fynd drwy’r manylion gyda’r grwpiau technegol. Bydd y manylion a’r dogfennau trefniant yn ôl y gofyn yn cael eu dosbarthu i randdeiliaid ehangach yn fuan.

Os dymunwch ymuno ag un o’r grwpiau technegol; os hoffech dderbyn copïau o’r sleidiau a ryddhawyd gennym; neu dderbyn copïau o’r dogfennau cysylltwch â NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru 

ESPD o fewn eDendro Cymru

Mae nodweddion yr ESPD o fewn eDendro Cymru wedi cael ei brofi’n ddiweddar gan nifer o ddefnyddwyr. Mae nifer o opsiynau ynglŷn â gweithredu ESPD yn cael eu hystyried ar hyn o bryd cyn y bydd ar gael yn gyffredinol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

 

Rhannu’r dudalen hon