Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion e-Gaffael diweddaraf gan y Gwasanaethau Caffael Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Grŵp defnyddwyr e-Gaffael

Bydd ein grŵp defnyddwyr eGaffael yn ailddechrau ddydd Mercher 18 Tachwedd 2020. Mae'r grŵp yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru, ac mae'n rhoi cyfle i aelodau ymgysylltu'n uniongyrchol â ni, rhoi adborth ar atebion cyfredol, a helpu i lywio gwasanaethau eGaffael yn y dyfodol.

Ein nod yw cynnal cyfarfodydd y grŵp defnyddwyr bob chwarter. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu, neu os oes unrhyw bynciau yr hoffech i ni eu trafod, e-bostiwch ICTProcurement@gov.wales erbyn dydd Mercher, 11 Tachwedd 2020. 

Dim ond un person o bob sefydliad y dylid enwebu i fod yn bresennol, gan fod hyn yn ein helpu i sicrhau bod nifer y mynychwyr yn hylaw.  

Hyfforddiant

Bydd JAGGAER, darparwr gwasanaeth eDendroCymru, yn cynnal sawl diwrnod hyfforddi eDendroCymru rhithwir; wedi'i drefnu ar gyfer diwedd Tachwedd neu ddechrau mis Rhagfyr 2020.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu'r hyfforddiant, anfonwch e-bost at NPSICTCategoryTeam@gov.cymru am ragor o wybodaeth.

Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant wedi'i deilwra i'ch anghenion, llenwch yr canlynol ymlaen llaw

Cyhoeddiad JAGGAER

Bydd cyhoeddiad JAGGAER 20.3 a'i welliannau diweddaraf yn fyw ar eDendroCymru o 6 Tachwedd. Darllenwch am y gwelliannau diweddaraf.