Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion e-Gaffael diweddaraf gan y Gwasanaethau Caffael Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Helpwch ni i brofi ymarferoldeb y Ddogfen Gaffael Sengl well ar GwerthwchiGymru

Rydyn ni’n gweithio gyda'n darparwyr gwasanaethau i wella defnyddioldeb ac integreiddiad y Ddogfen Gaffael Sengl rhwng GwerthwchiGymru ac eDendroCymru.

Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr i brofi'r system unwaith y bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu, anfonwch eich manylion at ICTProcurement@llyw.cymru

Glanhau defnyddwyr Dun & Bradstreet

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Dun & Bradstreet (D&B) i gynnal ymarfer glanhau data ar Borth Rheoli Portffolio Cyflenwyr. Ar ôl adolygu'r holl weithgarwch gan ddefnyddwyr, fe wnaethom gyfarwyddo D&B i ddadactifadu unrhyw ddefnyddiwr nad oedd wedi mewngofnodi i'r porth ers mis Mehefin 2020.

Os nad ydych yn defnyddio'r system yn aml ac yn ei defnyddio ar sail ad hoc yn unig, rydym yn eich annog i siarad â chydweithwyr yn eich sefydliad sydd â chyfrif gweithredol, fel y gallant redeg adroddiad ar eich rhan. Ni ddylai defnyddwyr rannu eu manylion mewngofnodi ag unrhyw un arall o dan unrhyw amgylchiadau.

Os yw eich cyfrif wedi'i ddadactifadu, a bod angen mynediad i'r porth arnoch o hyd, anfonwch e-bost at ICTProcurement@llyw.cymru i ofyn i'ch mynediad i'ch cyfrif gael ei adolygu.

Cyhoeddiad JAGGAER 21.1

Mae'r datganiad JAGGAER 21.1 ar gael ar hyn o bryd o fewn safle PREP eDendroCymru lle gall defnyddwyr archwilio'r gwelliannau diweddaraf.

Bydd y datganiad hwn yn cael ei anfon i safle byw eDendroCymru ar 12 Ebrill 2021. Ceir rhagor o fanylion gan gynnwys nodiadau rhyddhau a chrynodeb o'r nodweddion a'r swyddogaethau newydd yma.

Ar hyn o bryd rydym wrthi'n cynhyrchu nodiadau penodol ar gyfer eDendroCymru, a byddwn yn eu rhannu â rhanddeiliaid unwaith y byddant ar gael.

Darganfod eGaffael

Mae proses gaffael ar y gweill ar hyn o bryd i benodi cyflenwr i weithio gyda'r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol ar ymarfer darganfod. Bydd prynwyr a chyflenwyr yn cael cyfle i gyfrannu at yr ymarfer hwn. Bydd allbwn y darganfyddiad yn gynllun gweithredu digidol / map ffordd wedi'i ddiweddaru ar gyfer caffael, sy'n ystyried y dirwedd wrth symud ymlaen.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch ICTProcurement@llyw.cymru