Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion e-Gaffael diweddaraf gan y Gwasanaethau Caffael Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Diweddariad ar y Ddogfen Gaffael Sengl (SPD)

Mae'r gwaith i wella defnyddioldeb SPD rhwng GwerthwchiGymru ac eDendroCymru yn mynd rhagddo. Mae Proactis yn cynnal profion defnyddwyr fis yma, ac rydym yn rhagweld y bydd y profion wedi'u cwblhau erbyn dechrau mis Mehefin. Unwaith y byddwn yn hapus bod yr SPD yn gwbl weithredol, byddwn yn datgomisiynu SQuiD.

Byddwn yn rhoi digon o rybudd i randdeiliaid o'r dyddiad gorffen, er mwyn caniatáu i unrhyw gaffaeliadau parhaus barhau. 

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn trefnu gweminarau ar gyfer pob defnyddiwr sydd am weld y system newydd yn cael ei dangos.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd drwy ein cylchlythyr, sianeli cyfryngau cymdeithasol a thrwy'r grŵp defnyddwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech fod yn rhan o’r profion defnyddwyr, anfonwch neges e-bost at ICTProcurement@llyw.cymru.

Grŵp defnyddwyr eGaffael

Cynhelir ein grŵp defnyddwyr eGaffael nesaf ddydd Mercher, 16 Mehefin am 11am.

Mae'r agenda amlinellol yn cynnwys:

  • Proactis - Datblygiadau SPD rhwng GwerthwchiGymru ac eDendroCymru
  • Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru – Alinio Safonau Asesu Cyffredin Adeiladu â'r SPD 
  • Y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol – Amlinellu cyfnod darganfod a fydd yn llywio'r map ar gyfer ein dulliau eGaffael o dan y Strategaeth Ddigidol i Gymru.

Os hoffech fynychu, neu os hoffech ymuno â’r grŵp, anfonwch neges e-bost at ICTProcurement@llyw.cymru.

Canlyniadau profion hacio Basware

Mae Basware wedi cwblhau prawf hacio diogelwch annibynnol o'u system. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch ICTProcurement@llyw.cymru.

Cyllideb eGaffael

Dim ond hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022 y dyrennir y gyllideb eGaffael ar hyn o bryd ac rydym yn aros am gadarnhad o gyllid y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw. Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy ein cylchlythyr a thrwy'r grŵp defnyddwyr eGaffael pan fydd cyllidebau newydd wedi eu cadarnhau.

Mae gan y contractau eGaffael opsiwn i ymestyn y tu hwnt i fis Mawrth 2022. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch ICTProcurement@llyw.cymru.