Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Fframweithiau estynedig

Disgwylir i'r fframweithiau ar gyfer gwasanaethau ymgynghori adeiladu (seilwaith ac ystadau a chyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol) ddod i ben yn ystod yr hydref. Rydym yn ystyried ymestyn y ddau fframwaith chwe mis er mwyn bodloni gofynion cwsmeriaid. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn drwy e-bostio'r tîm. 

System brynu ddynamig (DPS) ar gyfer gwasanaethau ymgynghori eiddo

Rydym wedi ymgynghori â chyflenwyr a chwsmeriaid ac mae'r cyfnod gwneud cais am dendr cychwynnol i ymuno â'r system ar agor. Mae'r hysbysiad contract ar gael ar wefan GwerthwchiGymru ac mae'r tendr ar wefan eDendroCymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion ar gyfer y cyfnod dilysu cychwynnol yw 21 Mehefin. Bydd y cam dethol ymgeiswyr newydd yn agor ar wefan eDendroCymru ar 21 Mehefin i gynigwyr ychwanegol ymuno â'r cytundeb. Disgwylir iddi fynd yn fyw ar 1 Awst.

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae'r fframwaith presennol yn dod i ben yn ddiweddarach eleni. Rydym wedi ymgysylltu â'r gymuned gyfreithiol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â'i adnewyddu, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â'r sail gyflenwi ehangach dros y misoedd nesaf.

Rydym wedi sefydlu grŵp ffocws categori sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol a chaffael o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Os hoffech gymryd rhan rhowch wybod i ni drwy e-bostio: NPSProfessionalServices@llyw.cymru

Digwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol

Mae'r amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr ar gael i brynwyr ar wefan GwerthwchiGymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru

 

Rhannu’r dudalen hon