Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ymgynghoriaeth Eiddo DPS

Mae’r system brynu ddeinamig am ymgynghoriaeth eiddo yn weithredol yn awr ac mae canllawiau i ddefnyddwyr i’w cael ar wefan GwerthwchiGymru.

Cysylltwch â NPSProfessionalservices@llyw.cymru os ydych am gael cyngor pellach.

Ymgynghoriaeth seilwaith

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am fynegiant o ddiddordeb gan sefydliadau cwsmer sy’n dymuno bod yn rhan yn y broses caffael i adnewyddu’r cytundeb am y gwasanaethau yma. Nid yw’r cwmpas terfynol wedi cael ei gytuno eto ond rydym yn awyddus i gynnwys yr hyn sydd yn fframwaith NPS-PS-0027 a 0028 yn cynnwys peirianneg sifil, priffyrdd, cludiant, risg llifogydd, rheolaeth dŵr, asbestos, tirfesur ayb.

Os ydych yn dymuno cymryd rhan yn ein Grŵp Ffocws Cwsmer (CFG) neu am dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau cysylltwch â NPSProfessionalservices@llyw.cymru 

Fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y GCC

Mae cytundeb y fframwaith hwn wedi cael ei ymestyn o 1 Medi 2019, am gyfnod o saith mis hyd 31 Mawrth 2020. Mae’r estyniad hwn wedi cael ei weithredu er mwyn sicrhau parhad o wasanaeth i’n sefydliadau cwsmer tra rydym yn aros am argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder, cyn gweithredu proses gaffael lawn ar gyfer adnewyddu’r fframwaith.

Mae’r manylion diweddaraf i’w gweld ar wefan GwerthwchiGymru.

Cysylltwch â NPSProfessionalservices@llyw.cymru os ydych angen cyngor pellach.

Byddwn yn cynnal digwyddiadau cyflenwi ar gyfer cwmnïau sydd â diddordeb yn y tendr am iteriad newydd y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y GCC. Dyma’r manylion:

  • Digwyddiadau cyflenwi De Cymru - 10:00 - 11:00  9 Hydref 2019 - Canolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Digwyddiadau cyflenwi Gogledd Cymru - 13:00 - 14:00 15 Hydref 2019 - Swyddfa Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno

Cysylltwch â ni os ydych yn awyddus i fynychu un o’r digwyddiadau hyn ar: NPSProfessionalServices@llyw.cymru 

Gellir gweld amserlen digwyddiadau hyfforddiant a seminarau gan gwmnïau cyfreithiol drwy’r fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr y GCC yma (rhaid mewngofnodi).