Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ymgynghoriaeth adeiladu (Eiddo)

Yn dilyn dirymu'r broses gaffael hon, gwnaeth ein grŵp ffocws cwsmeriaid (GFC) gwrdd ar 1 Ebrill i gytuno ar ffordd ymlaen.

Rydym bellach yn archwilio addasrwydd system brynu ddeinamig a byddwn yn ymgynghori â'r farchnad a'n cwsmeriaid ehangach maes o law.

Rydym yn gobeithio cael trefniant newydd ar waith yn ystod yr haf.

Os oes gennych ddiddordeb yn y maes hwn a hoffech gymryd rhan, e-bostiwch NPSProfesionalservices@llyw.cymru 

Ceir manylion am ein digwyddiadau cwrdd â'r prynwr isod:

Dyddiad: Dydd Iau 2 Mai 2019
Amser: 14:00 – 16:00
Lleoliad: Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno

Dyddiad: Dydd Mawrth 7 Mai
Amser: 12:00 – 14:00
Lleoliad: Swyddfa Llywodraeth Cymru, Bedwas

Rydym yn cyfyngu'r gwahoddiadau i un fesul sefydliad.

Ymgynghoriaeth adeiladu

Disgwylir i'n fframweithiau seilwaith ac ystadau, cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol ddod i ben yn ystod hydref 2019. O ystyried y gwaith newydd ar gyfer y cytundeb eiddo, rydym yn ymestyn pob un o'r cytundebau hyn am 6 mis. Mae'n bosibl ymestyn hyn ymhellach os bydd hyn yn diwallu anghenion cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: NPSProfesionalservices@llyw.cymru 

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae ein fframwaith presennol yn dod i ben yn ddiweddarach eleni. Rydym wedi ymgysylltu â'r gymuned gyfreithiol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â'i adnewyddu, ac rydym yn bwriadu parhau i ymgysylltu â'r sail gyflenwi ehangach.

Sefydlwyd grŵp ffocws categori sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol a chaffael o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Os hoffech ymuno, cysylltwch â: NPSProfesionalservices@llyw.cymru 

Digwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol

Mae'r amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr bellach ar gael i sefydliadau prynu drwy GwerthwchiGymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag NPSProfesionalservices@llyw.cymru

 

Rhannu’r dudalen hon