Skip to main content

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
31 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Ymgynghoriaeth eiddo DPS

Rydym yn gwerthuso'r ymatebion i'r tendr a disgwylir y bydd y DPS ar gael i'w ddefnyddio o 1 Awst 2019. Bydd canllawiau i ddefnyddwyr ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Ymgynghoriaeth adeiladu (seilwaith ac ystadau) a chyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol

Mae'r ddau fframwaith hyn wedi cael eu hestyn am chwe mis tan 31 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 yn ôl eu trefn. Rydym yn bwriadu parhau i gwmpasu'r gwasanaethau hyn a byddwn yn chwilio am bartïon â diddordeb i gyfrannu at y broses gaffael yn ystod y misoedd nesaf. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch NPSProfessionalServices@llyw.cymru ​​​​​​​

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae cytundeb y fframwaith presennol yn dod i ben ar 31 Awst 2019. Rydym wedi gorfod oedi gweithgareddau caffael fel y gellir ystyried argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru yn y dyfodol. Rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau y bydd gwasanaethau yn parhau i gwsmeriaid yn y cyfamser.  

Rydym wedi parhau i ymgysylltu â'r gymuned gyfreithiol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â'i adnewyddu, ac rydym yn bwriadu ymgysylltu â'r sail gyflenwi yn yr hydref.

Sefydlwyd grŵp ffocws cwsmeriaid sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyfreithiol a chaffael o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.  Os hoffech gymryd rhan yn y grŵp hwn neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r oedi wrth adnewyddu'r fframwaith hwn, e-bostiwch NPSProfessionalServices@llyw.cymru 

 

Digwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol 

Mae'r amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2019 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr bellach ar gael i sefydliadau prynu ar GwerthwchiGymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch NPSProfessionalServices@llyw.cymru 

Rhannu’r dudalen hon