Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ymgynghoriaeth adeiladu

Bydd y fframweithiau canlynol yn parhau i fod yn weithredol tan fis Medi a mis Hydref 2019:

  • NPS-PS-0027- seilwaith ac ystadau
  • NPS-PS-0028- cyfleusterau a gwasanaethau ychwanegol

Byddwn yn parhau i gwmpasu'r gwasanaethau hyn wrth symud ymlaen, a chaiff eu cwmpas ei ystyried fel rhan o'r dull newydd.

Ymgynghoriaeth eiddo

Ar ôl ystyried y risg yn ofalus, gwnaethom benderfynu diddymu'r broses gaffael ar gyfer fframwaith ymgynghoriaeth eiddo newydd.

Gwnaethom ystyried adborth a gafwyd gan gyflenwyr yn ystod y cyfnod segur a cheisio cyngor cyfreithiol annibynnol. Roedd hyn yn dilyn nodi anomaledd yn y modd yr ymdriniwyd â chwestiwn a fyddai wedi cael effaith ar draws y disgyblaethau yr oeddem yn eu dyfarnu.

Byddwn yn bwriadu ail-dendro'n llawn cyn gynted â phosibl ac yn defnyddio'r adborth a gafwyd gan y tendr a ddiddymwyd i lunio unrhyw ddull gweithredu newydd.

Yn y cyfamser, rydym wedi nodi llwybr caffael amgen. Bydd angen i chi adolygu'r cynnig hwn i sicrhau ei fod yn addas i'ch gofynion penodol. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Gwasanaeth Masnachol y Goron yma.

Bydd y llwybr hwn yn dod i ben ar 2 Mai 2020 gyda'r posibilrwydd o estyniad o 12 mis.

Fel arall, gallech ymgymryd â'ch trefniadau eich hun i benodi contractwyr yn dilyn eich cyfarwyddiadau ariannol sefydliadol.

Os hoffech gael cyfle i gyfrannu at y gwaith caffael newydd, e-bostiwch: NPSProfessionalServices@llyw.cymru.

Gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr

Mae'r fframwaith presennol yn dod i ben yn ddiweddarach eleni. Rydym wedi bod yn ymgysylltu â'r gymuned gyfreithiol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ynglŷn â'i adnewyddu, ac rydym yn bwriadu parhau i ymgysylltu â'r sail gyflenwi ehangach dros y misoedd nesaf.

Os hoffech enwebu cynrychiolydd cyfreithiol neu gaffael i gymryd rhan yn y grŵp ffocws categori, cysylltwch â NPSProfessionalServices@llyw.cymru.

Digwyddiadau hyfforddi a briffio cyfreithiol

Mae'r amserlen newydd o hyfforddiant a digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2019 a ddarperir gan gwmnïau ar y fframwaith gwasanaethau cyfreithiol gan gyfreithwyr bellach ar gael i sefydliadau sy'n prynu drwy GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag NPSProfessionalServices@llyw.cymru